Jirugi | Stoottechnieken

Stoottechnieken (Jirugi – letterlijk vernietigen met een draaiende beweging) vormen een belangrijk gedeelte bij de aanvalstechnieken in Taekwon-do. De zijn vrijwel meestal gericht op midden- of hoofdhoogte, maar ook naar beneden gaande varianten bestaan.

Chagi | Traptechnieken

In authentiek Taekwon-do bestaan er enorm veel verschillende aanvallen met het been. De trappen variëren al naar gelang het doel dat beoogd wordt. Ook het aanvalswapen varieert per techniek, hierover kunt u meer lezen in de sectie raakvlakken been.

Makgi | Blokkeringen

Verdediging valt onder te verdelen in twee types: blokkeren en ontwijken. Het eerstgenoemde kan vergeleken worden met opzettelijk pareren (en beschadigen van de aanvaller), terwijl ontwijken meer een vertragend effect heeft in termen van militaire tactieken.

Rollen en valbreken

Binnenkort meer informatie…

Sogi | Standen

Standen vormen de basis van elke beweging en zijn zodoende heel belangrijk bij de uitvoering van technieken in Taekwon-Do. Zowel de krachtige als de verfijnde technieken van aanvallen en verdedigen zijn grotendeels afhankelijk van een correcte stand, daar de stand de uitgangssituatie is van elke Taekwon-do beweging. De stabiliteit, de snelheid, de balans en de lenigheid zijn de bepalende factoren voor het succesvol uitvoeren van een techniek.

Taerigi | Slagtechnieken

De slagtechnieken (taerigi) in het Taekwon-do zijn onderverdeeld in: zijwaartse-, voorwaartse-, inwaartse-, buitenwaartse-, zijwaarts frontale-, zijwaarts achterwaartse-, neergaande- en elleboogslagen. Het lichaamsdeel dat de aanval uitvoert, raakt het doelwit in een rechte lijn.

Tulgi | Slagtechnieken

De elleboog en de vingertoppen zijn de meest gebruikte “wapens” om mee aan te vallen in het geval van steektechnieken in het Taekwon-do. Steektechnieken worden voornamelijk frontaal uitgevoerd, alhoewel zijwaartse variaties ook mogelijk zijn.