Binnen het Tigers LSE aanbod kennen we twee verschillende examens:

Elk kwartaal organiseren wij een thema examen om de verschillende thema’s af te sluiten. Tijdens deze examens worden diverse opdrachten uitgevoerd dat betrekking heeft tot de thema van die kwartaal. Bij het behalen van deze examen krijgt de leerling een diploma en een daarbij behoren themabadge.

De martial arts vaardigheden worden eens in de half jaar getoetst. Dit kan tijdens een thema examen afgenomen worden of er wordt een aparte dag hiervoor ingepland. Er zijn verschillende onderdelen (basistechnieken uit het Taekwon-do en Hapkido) waarin je examen kan doen.