LEVENSVAARDIGHEDENTRAINING

Tigers LSE is een levensvaardigheden cursus voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Spelenderwijs leren de kinderen levensvaardigheden op een goede didactische en pedagogische wijze. De kinderen worden deel van de fantasie wereld van Timmy en Tina de Tijger en hun junglevriendjes, waardoor ze constant gestimuleerd worden tijdens het programma eindeloos leerzame spellen. Het programma bestaat uit zeven centrale thema’s die aangevuld worden door basistechnieken uit de Taekwon-do en Hapkido.

Tigers LSE Nederland

Tigers LSE Nederland is een overkoepelende orgaan voor het Tigers LSE aanbod in Nederland. Tigers LSE Nederland is geen bond, maar zorgt door cursussen en activiteiten voor het behoud van kwaliteit van de Tigers LSE lessen.