Binnen Taekwon-do bestaan er diverse onderdelen, welke wij dan ook beoefenen. Diverse onderdelen maken deel uit van onze examens en dient men bepaald aantal stof te kennen voor het behalen van hun volgende graduatie.

De onderdelen die we binnen Taekwon-do kennen en beoefenen zijn:

Tul | Schijngevecht

Een tul is een schijngevecht met denkbeeldige tegenstanders die volgens een bepaald patroon worden gelopen. Tijdens uitvoering van de tuls worden de verschillende technieken uit het Taekwon-do beoefend waarbij balans, kracht en spierbeheersing worden getraind. Voor iedere graduatie wordt dient de taekwon-doïn een bepaald aantal tuls te beheersen.

Yaksok Matsogi | Stapsparring

De stapsparring bestaat uit drie verschillende soorten:

Sambo Matsogi (Drie stapsparring)
De drie stapsparring zijn series van oefeningen die bedoeld zijn om de beginnende Taekwondoïn een basis mee te geven als voorbereiding op de verdere twee en een stapsparring. Het bestaat uit drie identieke aanvallen, drie identieke verdedigingen en een counter-aanval. Het voornaamste doel is om de beginnende leerling bekend te maken met de handtechnieken op lichaams-en gezichtshoogte en beentechnieken op de lagere sectie van het lichaam. Dit type stapsparring is bijzonder geschikt om goede standen aan te leren en de juiste afstand voor aanvallen in te schatten. Er zijn twee manieren van oefenen: een-richting en twee-richtingen. Beide manieren kunnen zowel alleen als met een partner uitgevoerd worden.

Ibo Matsogi (Twee stapsparring)
Het voornaamste doel van dit type sparring is om een mix van hand en voettechnieken aan te leren. De aanvaller moet daarom afwisselend de hand en voet gebruiken. Het is echter volledig vrij voor de aanvaller om te kiezen waarmee gestart gewordt (hand, dan wel voet).

Ilbo Matsogi (Een stapsparring)
Eén-stapsparring wordt beschouwd als het belangrijkste onderdeel van stapsparring. Het ultieme doel van Taekwon-do is immers om een overwinning te behalen door gebruik te maken van slechts één krachtige techniek. Het wordt de student aanbevolen om alle technieken te oefenen, inclusief counter-aanvallen, vliegende aanvallen en verdedigingen en ontwijkende aanvallen met hand en voet. Het geheim van dit type sparring ligt in het gebruik maken van het juiste natuurlijke wapen van het lichaam op het juiste gekozen doelwit.

Jayu Matsogi | Sparring

Bij het onderdeel sparring is het de bedoeling om binnen een vastgestelde tijd meer punten te scoren dan de tegenstander. Men scoort door technieken uit te voeren op geldige raakvlakken, met voldoende kracht en controle. ITF Taekwon-do is semi-contact, wat inhoudt dat er niet vol doorgeslagen of getrapt mag worden.

Gebruikelijk is het doorgaand systeem, hoewel in Nederland voor beginners meestal een punt-stop systeem gehanteerd wordt. Bij puntstop wordt de wedstrijd iedere keer stilgelegd door de scheidsrechter wanneer deze een waarschuwing uitdeelt of punten toekent.

Kyepa | Breektest

Bij dit onderdeel dient men een correcte, verplichte techniek uit te voeren op houten of kunststoffen breekplanken in een bok (plankenhouder). Bij ITF is het gebruikelijk (op EK en WK’s zelfs verplicht) om vijf verschillende verplichte technieken uit te voeren. Dit zijn: Sonkal taerigi (meshandslag), Apjoomuk jirugi (voorvuist stoot), Yopcha jirugi (zijwaartse trap), Dollyo chagi (rondwaartse trap) en Bandae dollyo chagi (tegengesteld rondwaartse trap).

Hosinsul | Zelfverdediging

Zelfverdediging is een manier om jezelf te beschermen tegen personen die je schaden willen berokkenen door je pijn te doen of te bestelen. In tegenstelling tot sparring, heb je bij zelfverdediging geen regels. Daarom worden er bij zelfverdediging technieken uit het Taekwon-do gebruikt die bij sparring bijvoorbeeld niet zijn toegestaan. Hier wordt er vooral gewerkt met technieken die gericht zijn op vitale delen van het lichaam en bevrijdingstechnieken die men uit een gevaarlijke situatie dienen te redden.