Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter               Hidayet Altin
Secretaris               Seda Özdemir
Penningmeester   *

* Functie wordt momenteel vervult door de voorzitter

Commissies

Muye Dojang heeft verschillende commissies, die het bestuur ondersteunen en adviseren. 

Administratie
Verantwoordelijk voor de leden-, financieel- en vrijwilligersadministratie.
administratie@muye.nl

Wedstrijdcommissie
Verantwoordelijk voor deelname aan wedstrijden, administratie rondom wedstrijden en verzorgen van wedstrijdkleding.
wedstrijden@muye.nl

Opleidingencommissie
Verantwoordelijk voor het regelen van opleidingen, waaronder scheidsrechterscursussen, EHBO en lerarenopleidingen.
opleidingen@muye.nl

Examencommissie
Verantwoordelijk voor de exameneisen en het waarborgen van kwaliteit.
examen@muye.nl

Activiteitencommissie 
Verantwoordelijk voor activiteiten buiten de trainingen om, zoals seizoensafsluiting en sinterklaasviering. 
activiteiten@muye.nl

Oudercommissie 
Verantwoordelijk voor adviezen aan het bestuur omtrent de te volgen beleid en toekomstvisie. Aanspreekpunt tussen ouders en het bestuur. 
activiteiten@muye.nl