Erecode
Vechten gebeurt alleen op de mat en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.

Alle leden houden zich aan onze Erecode, algemene voorwaarden en onderstaande huis- en gedragsregels:
– De zaal is maximaal 15 minuten voor aanvang van de les te betreden. Mocht je door omstandigheden eerder komen, wees dan stil en zorg dat er geen overlast ontstaat.
– Bij het betreden en verlaten van de dojang (zaal) bij de ingang groeten in de richting van de zaal.
– Bij aanvang van de les wordt er een groetceremonie gehouden. Als je te laat komt, neem je in op je knieën zittend plaats aan de zijkant van de zaal en wacht je op een teken van de leraar dat je aan de les mag deelnemen.
– Toon onderling respect en behulpzaamheid. Groet elkaar voor en na elke oefening.
– Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, vraag je toestemming aan de leraar.
– Ga altijd voor de les naar het toilet.
– Concentreer je op de les, luister goed als de leraar een oefening uitlegt en houd je aan de opgedragen oefening.
– Geef geen (ongevraagd) ‘les’ aan anderen als je zelf aan het trainen bent. Laat dit over aan de leraar voor de klas.
– Loop gedurende de les nooit tussen twee trainende leden door of voor iemand langs.
– Train tijdens de les optimaal en maak geen storende opmerkingen of bewegingen.
– Het is niet toegestaan de dojang met schoenen te betreden.

Veiligheid & Hygiëne
– Leden zijn verplicht enige (acuut opgelopen) gezondheidsrisico’s te melden aan de lesgever(s). Doe dit voor aanvang van de les!
– Houd het dobok (pak) schoon en gestreken.
– Het dragen van beschermers tijdens het sparren is verplicht!
– Nagels van handen en voeten moeten kort geknipt zijn.
– Sieraden dienen voor aanvang van de les te worden af- of uitgedaan. Als dat niet mogelijk is, dienen ze te worden afgeplakt met tape.
– Bind lang haar vast in een staart.
– Laat om diefstal te voorkomen geen bezittingen achter in de kleedkamers. Zorg voor een sporttas en plaats deze aan de zijkant van de dojang.
– De nooduitgang mag niet worden gebruikt als reguliere doorgang.
– Draag bij aan het schoonhouden van de kleedkamers en dojang.
– Het is leden verboden om doping, alcohol, drugs en/of andere stimulerende middelen te gebruiken.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers van leden. De ouder…
– is bij de eerste les van zijn/haar kind verplicht aanwezig.
– is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
– bemoeit niet tijdens de les over. Laat dit over aan de trainer. Opmerkingen en commentaar kan op gepaste wijze na de les bij de leraar.
– zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
– ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een wedstrijd.

Gedragsregels voor lesgevers. De lesgever… 
– heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
– brengt leden passie bij voor de martial art.
– is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
– ziet de meerwaarde om martial arts als middel in te zetten voor de vorming van leden.
– creëert in zijn/haar training een setting van veiligheid en vertrouwen.
– behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
– heeft aandacht voor fair play.
– zorgt ervoor dat het huishoudelijk reglement voor de leden nageleefd wordt.

Vertrouwenspersoon 
Een veilig sportklimaat is belangrijk. Fenomenen als treiteren en pesten en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Bovendien, wat voor de één een grapje is, kan voor een ander vervelend overkomen. Binnen de dojang zijn onze trainers daar extra alert op. Het kan lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren een ouder of een goede bekende is. Een toegankelijke vertrouwenspersoon vinden we daarom van groot belang. Een vertrouwenspersoon luistert naar je, behandelt je verhaal vertrouwelijk en doet pas iets na het eerst overlegd te hebben met je.