Elk jaar organiseren wij eenmaal een kupgraad examen om door te kunnen groeien in de Hapkido. Voor elk graduatie zijn er diverse exameneisen samengesteld. Diverse onderdelen maken deel uit van onze examens en dient men bepaald aantal stof te kennen voor het behalen van hun volgende graduatie (exameneisen).

De onderdelen die tijdens je examen getoetst worden zijn:
> Serie slagtechnieken
> Serie traptechnieken
> Rollen en valbreken
> Ademhalingstechnieken
> Zelfverdediging (Hosinsul)