THE ORTHODOX MARTIAL ART

Hapkido is een Koreaanse zelfverdedigingskunst die ontstaan is uit een mix van diverse traditionele Koreaanse krijgskunsten maar ook met stevige wortels in het Japanse Daito Ryu Aiki Jujutsu. De trainingen bestaan voor een belangrijk deel uit lichaamstraining en zijn conditioneel zwaar te noemen. De Hapkido technieken zijn in de oudheid ontstaan in situaties op leven en dood. Hapkido is geen wedstrijd om te zien wie er wint of verliest. Onze training en aanpak is erop gericht een situatie te “controleren” met zo min mogelijk handelingen.

Jungki Kwan

De Jungki Kwan is een traditioneel Hapkido bond uit Daegu. Het is opgericht in 1974 door Grootmeester Lim, Hyung-soo. Grootmeester Lim heeft sinds 1965 getraind onder Dojunim Choi Yong Sul en is de tweede persoon die de 9e dan heeft ontvangen van Dojunim Choi. Nadat Dojunim Choi zijn dojang sloot, verbleef hij vaak bij Jungki Kwan.

Bond

Wij zijn als sportclub aangesloten bij Jungki Kwan Nederland (JHKBN). Jungki Kwan Nederland is een professionele, actieve en verbindende bond voor beoefenaren van het Jungki Hapkido en Kuhapdo. Het woord ‘Kwan’ is Koreaans en staat voor groep, school of familie. Dat is precies wat Jungki Kwan Nederland wil bereiken door haar leden samen te brengen en een platform te zijn voor kwaliteit en mensen met een passie voor Hapkido en Kuhapdo.

Sportiviteit, plezier, zelfbewustzijn, zelfontwikkeling, veiligheid en wederzijds respect zijn randvoorwaarden die we bij de JHKBN erg belangrijk vinden. In dit klimaat willen wij het Jungki Hapkido en Kuhapdo uitdragen. Een landelijke organisatie met een cultuur waarbinnen iedere sporter zich thuis voelt, kan groeien en zich verder kan ontwikkelen. Ons doel is het creeren van sociale verbinding met leeftijdsgenoten, leden van andere verenigingen en of organisaties, het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en het vergroten van netwerken zowel nationaal als ook over de grenzen heen.