EHBO cursus

Vandaag hebben Hidayet, David en Kimia deelgenomen aan het EHBO cursus georganiseerd door Jungki Kwan Nederland (JHKBN). Muye Dojang streeft er naar jaarlijks een EHBO cursus te organiseren zodat de …