Happy Chuseok!

In Korea is Chuseok, samen met Seollal (nieuw jaar) de belangrijkste feestdag. Het feest wordt gevierd op de vijftiende dag van de achtste maand volgens de Koreaanse maankalender. Chuseok valt samen met het Chinese najaarsfestival. Chuseok staat vooral in het teken van het massale vertrek van Koreanen naar hun geboorteplaats, de plek voor Koreanen waar niet alleen jij geboren bent maar waar ook de geest van je voorvaderen nog aanwezig is. ’s Morgens vroeg worden rituelen van voorouderverering uitgevoerd en vaak brengt men een bezoek aan de graven van directe voorouders om deze te onderhouden en om ‘samen’ met de voorouders te eten en drinken. Chuseok is een echt familiefeest in Korea.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *